image

Tomter – 14/251, 14/253, 14/255-259, 14/269, 14/271, 14/272


Eidsto byggefelt ligg nord for Vrådal sentrum. Det er ope og barnevenlege omgjevnader med godt
utsyn til Nisser og Hægefjell. Flotte tur- og friluftsområder. Kort avstand til butikk, idrettsanlegg,
skianlegg og barnehage.


Tomtefeltet er opparbeid med vatn, avløp og el-forsyning fram til tomtegrensa. Feltet har ti ledige
bustadtomter med ulik storleik frå ca. 660 m2 til ca. 1370 m2.

image