image

Hellebrovegen 84/49. Regulerte tomter som må opparbeidast

Bustadfelt som ligg sentralt langs E134. Ledige tomter for kr. 100 000. Kort veg til skule og
barnehage.

image