image

Ungdomslaget Dølen byrja opprustningsprosjektet sommaren 2011, og badeplassen stod ferdig sommaren 2012. Håpar badeplassen kan vere ein attraktiv samlingsplass for små og store i bygda, og turistar er og hjarteleg velkomne til å nyte sommarsola ved vasskanten. Me set stor pris på om badeplassen blir halde i orden, slik at den er rein og ryddig til ei kvar tid.

image