image

NC-Spectrum

Don't assume, VERIFY

NC-Spectrum er et norsk selskap med høy kompetanse innen nettverk og informasjonssikkerhet. Vi har kunder over hele landet, både i offentlig og privat sektor. Det meste av vårt arbeid utføres fra vår operasjonssentral for nettverk og sikkerhet (NOC og SOC) i Kviteseid, der vi har vårt hovedkontor.

Gjennom kvaliteten på våre leveranser skal vi skape trygghet for våre kunder. Vi ivaretar kundens interesser, har kompetanse på gjeldende lovverk, og sørger for stabil og proaktiv drift til riktig pris.

NC-Spectrums misjon er å utvikle, selge, levere og drifte markedsledende kompetanse og tjenester innenfor digital infrastruktur og informasjonssikkerhet. Våre kunder, som er virksomheter med nettverkstekniske behov, skal oppnå økt konkurransekraft og en enklere hverdag. Vi skal sammen bygge langsiktige og utviklende samarbeid med lokal forankring.

image