image

Prosjekterte leiligheter i Kviteseid sentrum

 

Eiendommen har en solrik og fin beliggenhet i Kviteseid sentrum. Her vil det være gangavstand til alt av butikker, kafe, offentlige kontorer, brygge med sommerkafe, skoler og barnehage. Noen av leilighetene får flott utsikt til Sundkilen som er en del av Telemarkskanalen.

Sjarmerende uteområde med gruslagte internveier, tilsådd plen med enkel beplantning. Gruslagt felles «samlingspunkt» med amfi i tre. Asfaltert trafikkareal.

Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av eventuelle gangstier og grøntareal.

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av boligen, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

image