image

Dette er badeplassen alle i Kviteseid kjenner til og ligg enkelt tilgjengelig langs RV41

I gardsoge for Kviteseid kan ein lese fylgjande

«Namn etter at her var det lystig i gamal tid med fyll og gøy. Etter at dei hadde opna «krana» på Spjotsodd og fått seg ein støyt, var dei på heimvegen innom Sorgenfri – som og vart kalla «Fyll på», fortalde ein mann meg. No er det opphyst av nyom og skogstyraren av Cappelen bur her. I nærleiken er reist feire bygg på leigetomter m.a. har Gunnar E. Skarprud d.y. og Trygve og Sverre A. Snaunes bygt seg hus like ved vegen.

image