image

Str8line AS

GJØR DET KOMPLEKSE OVERSIKTLIG

HVA ER STR8LINE?

Str8line er en SaaS plattform for prosjektstyring med predefinerte prosesser og metodikk for endringer og avklaringer, deling av dokumenter og mengdekontroll i prosjekter. 

HVA BETYR DETTE?

Vi vet at håndtering av beslutninger og kommunikasjon er nøkkelen til et godt prosjekt. Dette ligger i kjernen av vårt system. Våre prosesser hjelper deg å ta velinformerte beslutninger raskt, samtidig som vi gjør det lett å knytte saker, personer, fag og organisasjoner sammen.

Ved å løpende bygge struktur i informasjonen blir arbeidsmengden mindre, og du får bedre styring over alt fra avklaringer og endringer til kommunikasjon og dokumentasjon.

Med gjennomsiktig informasjon blir prosjektene beslutningskraftige med mindre feil, og uenighet.

image