image

Telemark Næringshage

 

Telemark Næringshage er de små- og mellomstore bedriftenes utviklingspartner. Er du fersk gründer med en god idè eller del av en etablert bedrift som er klar for å ta et steg videre? Vi har de rette verktøyene, enten det dreier seg om å oppnå økt lønnsomhet, sette fart på utvikling eller bidra til støtte for innovasjon. For oss er det viktigste at din bedrift skal vokse. 

Våre tjenester skal være tilgjengelige for våre kunder der de er, og vi skal være tilgjengelige i hele regionen. For oss er det viktig å tilby bred kompetanse og god kunnskap rettet mot det som gir våre kunder best nytte. Dette gjør vi ved å gi våre kunder èn-til-èn-rådgivning, ved å jobbe i team, eller ved hjelp av eksterne rådgivere fra vårt rådgivernettverk

Telemark Næringshage skal bidra med den manglende kompetansen som bedriftene trenger for å skape bærekraftig vekst i regionen. Basert på kundens behov, skal vi være rådgiver og veileder, skape nettverk for deling av kompetanse og bidra til arenaer for innovasjon. 

Sammen skaper vi bærekraftig utvikling.

image