image

Solvendt bustadfelt som har opparbeid vatn og avløp til tomtegrensa. Det er etablera ein bustad på
feltet.


Pris pr. tomt er kr. 100 000,-.

image