image

Vråliosen er ei lita bygd i Kviteseid kommune i Telemark. Bygda ligger langs fylkesveg 38, ved den nordre bredden av Vråvatn/Nisser. Fra Vråliosen er det omtrent like langt til hvert sentrum, det være seg FyresdalDalen i Tokke eller Vrådal i Kviteseid. Bygda er del av et interkommunalt større bygdelag sammen med nabobygdene Hauggrend i Fyresdal, KrossliAustheii og Bandaksli i Tokke og Skreosen i Kviteseid. Grunnet kommunegrenser dratt opp fra gammelt av ligger disse bygdelagene i forskjellige kommuner, selv om de til daglig regner hverandre som sambygdinger. Grunnet avstanden til sentrum i Kviteseid går de fleste skolebarn på skole enten i Fyresdal eller på Dalen.

image